RoiLaan Marketplace
ANJ VILLE CO.,LTD.
29/6-11 หมู่ 18 ถนน ประสพสุข อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 064-5639225
 

   
  RoiLaan Marketplace
  ANJ VILLE CO.,LTD.
  29/6-11 หมู่ 18 ถนน ประสพสุข อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  โทรศัพท์ 064-5639225

   ร่วมงานกับเรา

             ANJ VILLE CO.,LTD. ตัวแทนจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านทุกชนิด ทันสมัยครบวงจร ใหญ่ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 มีพนักงานมากกว่า 200 คน กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรทั้งหญิงและชายที่มองหาความก้าวหน้า เข้าร่วมเป็นทีมงานในตำแหน่งพนักงานประจำระดับปฏิบัติการ และ ตำแหน่งบริหารที่มีความก้าวหน้าและมั่งคง

   รายละเอียดเพิ่มเติม

   ร่วมงานกับเรา

             หจก.สหไพบูลย์ โฮมเช็นเตอร์ ตัวแทนจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านทุกชนิด ทันสมัยครบวงจร ใหญ่ และถูกที่สุดในจังหวัดเชียงราย เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 มีพนักงานมากกว่า 200 คน กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรทั้งหญิงและชายที่มองหาความก้าวหน้า เข้าร่วมเป็นทีมงานในตำแหน่งพนักงานประจำระดับปฏิบัติการ และ ตำแหน่งบริหารที่มีความก้าวหน้าและมั่งคง