เลือกบานพับเฟอร์นิเจอร์ เพื่อการเปิดปิดที่นุ่มนวลและทนทาน

“บานพับ” เป็นอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ควบคู่กับบานประตู บานประตูตู้เสื้อผ้า บานประตูตู้เก็บของ ฯลฯ ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด โดยบานพับแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ บานพับถ้วย บานพับผีเสื้อ และบานพับข้อศอก

1. บานพับถ้วย

บานพับถ้วยนิยมใช้ติดกับเฟอร์นิเจอร์ประเภทตู้ เช่น ตู้เสื้อผ้า ตู้ที่ใช้ในห้องครัว เป็นต้น เนื่องจากสามารถหาซื้อได้ง่าย ติดตั้งง่าย และมีราคาไม่แพง สำหรับบานพับถ้วยนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.1 บานพับทับขอบ เหมาะสำหรับใช้กับตู้ที่มีบานเปิดอยู่นอกตัวตู้ โดยบานพับจะปิดทับขอบด้านข้างตัวตู้ไว้

1.2 บานพับทับครึ่งขอบ (บานพับกลางขอบ) เหมาะสำหรับใช้กับตู้ที่มีบานเปิดทับขอบตู้และมีบานเปิดหลายบาน โดยจะใช้กับบานเปิดตรงกลางเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียดสีกับขอบบานด้านข้าง หรือตู้บานเปิดที่มีชิ้นงานอื่นขนาบข้าง เช่น มีลิ้นชักอยู่ข้างๆ ก็ต้องใช้บานพับทับครึ่งขอบเช่นกัน

1.3 บานพับทับในขอบ เหมาะสำหรับใช้กับตู้ที่มีบานเปิดอยู่ด้านในขอบข้างตัวตู้

2. บานพับผีเสื้อ

เป็นบานพับที่ค่อนข้างได้รับความนิยม มักทำจากโลหะ เนื่องจากมีความแข็งแรงและรับน้ำหนักได้มาก ส่วนใหญ่จึงนิยมนำไปใช้กับบานประตูหรือหน้าต่าง บานผีเสื้อแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบมีแหวนและแบบไม่มีแหวน โดยบานผีเสื้อแบบมีแหวนมีจุดเด่นที่ทำให้บานประตูเปิดปิดได้ดีมากขึ้น ตัวบานพับจะไม่เสียดสีกัน ทำให้สามารถใช้งานได้นาน

3. บานพับข้อศอกหรืออุปกรณ์เปิดหน้าบน Free Flap

นิยมใช้กับบานพับตู้เฟอร์นิเจอร์ ที่ต้องการใช้งานแบบเปิดปิดขึ้นลง มีลักษณะเป็นแบบข้อศอก บานพับมีหลายประเภท ดังนั้น ต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพราะหากเลือกบานพับผิด อาจส่งผลให้บานประตูหรือบานประตูตู้เกิดความเสียหายได้ ดูแค็ตตาล็อกบานพับ

ขอขอบคุณข้อมูล : Hafele